Home » Wkład własny do projektu MORPHEUS

Wkład własny do projektu MORPHEUS

Zadanie pn.: Modelowe obszary usuwania farmaceutyków na południowym Bałtyku (Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic/ MORPHEUS) – wkład własny do projektu. (WFOŚ/D/355/30/2017)

Koszt kwalifikowany: 408 839,25 PLN

WFOŚiGW w Gdańsku udzielił dofinansowania w formie dotacji na wkład własny do projektu Morpheus.

Wysokość udzielonej dotacji: 57 605,45 PLN

Projekt Morpheus został zrealizowany w ramach Programu Interreg South Baltic (I 2017 – XII 2019)

Sprawozdanie z realizacji do pobrania: Morpheus WW Sprawozdanie z realizacji

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony projektu MORPHEUS http://www.morpheus-project.eu/

Znajdują się tu ogólnodostępne do pobrania materiały i raporty.

Informacje o projekcie, spotkania projektowe (wer. PL): TUTAJ