Home » WARSZTATY DLA KLAS 0-III szkoły podstawowej/0-przedszkola

WARSZTATY DLA KLAS 0-III szkoły podstawowej/0-przedszkola

Program

Czas trwania warsztatu – około 60 min. (warsztat terenowy uwzględniając konieczność dojścia może trwać dłużej.)
Warsztat stacjonarny kończą działania plastyczne podsumowujące zdobytą wiedzę.

 1. Czy dzieci produkują śmieci?

Warsztat stacjonarny, w sali lekcyjnej. – warsztat wspiera umiejętności rozumienia i szanowania przyrody. Pozwala zrozumieć wpływ codziennych postaw ludzi na kondycję przyrody i jakość życia.  Skupia się na zagadnieniu odpadów. Poza ugruntowaniem wiedzy dotyczącej umiejętności segregacji odpadów pozwala zrozumieć podstawowe zasady postępowania  z nimi – zmniejszenie ilości odpadów, poprawna segregacja, recykling. Pomaga zrozumieć dlaczego warto zadbać o zmniejszenie ilości odpadów, jak to zrobić, po co segregujemy odpady i jak ważne jest pozbywanie się ich w odpowiedni sposób.

2. Woda – jak miło się popluskać /gdzie mieszka woda?/

Warsztat stacjonarny, w sali lekcyjnej.
Warsztat przybliży obecną sytuację związaną z wodą. Podpowie skąd się woda bierze w kranie. Wyjaśni dlaczego i jak powinniśmy oszczędzać wodę. Poruszy też zagadnienia wykorzystywania wody w przyrodzie tej przez wielkie P ale i w ogrodzie, parku, mieście.

3. Przyroda jest w mieście

Warsztat może odbyć się stacjonarnie w sali lekcyjnej lub w terenie.
Warsztat ma za zadanie zwrócić uwagę dzieci na przyrodę miejską, w najbliższym otoczeniu szkoły i domu. To też przyroda o którą warto dbać. Zachęci do szanowania każdego fragmentu przyrody. Pokaże elementy przystosowania się przyrody do warunków miejskich i konieczność brania pod uwagę przyrody przy kształtowaniu miasta.
Odpowiedzą też na różne pytania – Co robią dziki w mieście? Lis to gość w mieście czy jego mieszkaniec? Jak się zachować wobec tych zwierząt?

4. Krajobraz – czego to obraz

Warsztat może odbyć się stacjonarnie w sali lekcyjnej lub w terenie.
Co to jest krajobraz? Czy mamy wpływ na krajobraz? Co to jest krajobraz naturalny a co zurbanizowany? Czyj jest krajobraz?  Który krajobraz jest ładny i co o tym decyduje?

5. Zachowania konsumenckie – sklep – jak miło kupować

Warsztat stacjonarny, w sali lekcyjnej.
Codzienne zakupy, istotna i oczywista część naszego życia. Jaki wpływ ma to co kupujemy na nas, nasze zdrowie, środowisko, „kieszeń”. Skąd się biorą produkty w sklepie? Co warto kupować a czego nie.

6. Ptaki, ptaki, ptaki…

Warsztat przybliży gatunki ptaków, które możemy podglądać w najbliższym otoczeniu oraz śledzić ich zachowania. Podpowie, dlaczego niektóre ptaki okresowo znikają, a potem się pojawiają. Da nam odpowiedź na dylemat, czy „nasza ogrodowa” modraszka to na pewno ten sam osobnik i czy jest z nami przez cały rok. Z tego warsztatu można równieć dowiedzieć się,w jakim celu znakujemy ptaki? Jak to się robi? Jak zostać obrączkarzem i dlaczego rola odczytywania obrączek, znaczników jest ważniejsza niż samo założenie znacznika?

7. Czy człowiek to też przyroda?

Warsztat stacjonarny, w sali lekcyjnej.
Zagrożenia dla przyrody ze strony człowieka. Jak człowiek wpływa na przyrodę np. budując domy, miasta, uprawiając ogrody… Czy zakupy zagrażają przyrodzie? (wybory produktów, produkcja odpadów). Co to znaczy – żyć szanując przyrodę?


Opiekun Warsztatów (zgłoszenia, uzgadnianie terminów, informacje organizacyjne):
Magdalena Westerska-Kłos , tel. kom. 605 157 187, edukacja@gfw.pl