Home » VI Spotkanie Partnerów Projektu Morpheus

VI Spotkanie Partnerów Projektu Morpheus

W dniach 19-20 września 2019r., w Sztokholmie odbyło się VI spotkanie partnerów Projektu Morpheus: „Modelowe obszary usuwania farmaceutyków na południowym Bałtyku”.

W pierwszym dniu partnerzy projektu uczestniczyli w spotkaniu „PHARMACEUTICALS IN THE ENVIRONMENT (PIE) –  Monitoring, consumption, technologies and policies” organizowanym przez EUSBSR PA Hazards’ BSR-Pharma Platform, gdzie było zaprezentowanych wiele unijnych projektów dotyczących usuwania farmaceutyków. Głównymi wnioskami spotkania są:

  • konsumpcja farmaceutyków jest różna w różnych krajach
  • konsumpcja jest zależna od pory roku
  • istnieją zauważalne trendy w danym kraju
  • ilość 1 mln m3 ścieków daje około 4 kg farmaceutyków
  •  jedną z wskazanych efektywnych metod radzenia sobie z problemem farmaceutyków jest edukacja

W drugim dniu dokonano przeglądu aktualnego stanu projektu Morpheus. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy. Każda grupa wypracowała rozwiązania i ustalenia dla konkretnych działań.

GFW odpowiedzialna za przygotowanie materiałów szkoleniowych i ulotek edukacyjnych zaprezentowała szkice ich projektów.
W dniu 10.10.2019 GFW przeprowadzi pierwsze w kraju szkolenie z zakresu usuwania farmaceutyków ze ścieków z wykorzystaniem opracowanych materiałów. W kolejnym etapie zostaną rozpowszechnione ulotki informacyjne z zakresu zaawansowanych technologii oczyszczania farmaceutyków
i ich analiz chemicznych na poziomie krajowym.