Home » Szkolenie

SZKOLENIAMarzec

on-line                 są miejsca 01.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych on-line                 są miejsca 05.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-394 Wdrożenia i stosowania metody oznaczania BZTn w wodzie i ściekach – norma PN-EN 5815-1:2019-12 on-line                 są miejsca 06.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-382 Podstawy weryfikacji pobierania próbek w laboratorium on-line                 są miejsca 08.03.2024 Laboratoria E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni on-line                 są miejsca 08.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10 on-line                 są miejsca 13.03.2024 Laboratoria E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych(piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10 Gdańsk                 są miejsca 14.03.2024 - 15.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych. on-line                 są miejsca 19.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-341 Sensoryka dla koordynatorów – wdrożenie metod badania smaku i zapachu w wodzie i koordynowanie badań on-line                 są miejsca 19.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-355 Kryteria oceny w procesach akredytacji i nadzoru w obszarze badań sensorycznych on-line                 są miejsca 20.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-384 Utrwalanie, transportowanie i przekazanie próbek do laboratorium – wytyczne zgodne z DPL zgodne z 5667-3: 2018 dla ścieków i szeroko pojętych rodzajów wody on-line                 są miejsca 22.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-381 Wstęp do szacowania niepewności pobierania próbek wody. on-line                 są miejsca 22.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-385 Szacowanie niepewności pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi, powierzchniowej on-line                 są miejsca 27.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowośc! E-396 Zgodnie z Nową Normą PN-EN ISO 5667-1:2023-10. Jakość wody. Pobieranie próbek Część 1: wytyczne dotyczące opracowania programów i technik pobierania próbek.

Kwiecień

on-line                 są miejsca 05.04.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-387 Pomiar temperatury w terenie i laboratorium

Czerwiec

Tarnów                 są miejsca 19.06.2024 - 20.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki GL-26 Sensoryka w praktyce – zajęcia warsztatowe w Pracowni Sensorycznej Wody