Home » Szkolenie

SZKOLENIALuty

on-line                 są miejsca 03.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-200 Współpraca z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym podczas ustaleń związanych z pobieraniem próbek do badań on-line                 są miejsca 07.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody). Które normy metodyczne zastosować i dlaczego? on-line                 są miejsca 08.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-326 Prawidłowe wdrożenie metody oznaczania fosforu ogólnego i fosforanów w wodzie i ściekach zgodnie z normą PN-EN ISO 6878:2006 on-line                 są miejsca 09.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-234 Badania próbek piasków na place zabaw dla dzieci, do napełniania piaskownic i na plaże – przepisy prawne dotyczące organizacji obiektów oraz zakres parametrów mikrobiologicznych i parazytologicznych są miejsca 09.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-332 Normy i regulacje prawne w badaniach wody i ścieków on-line                 są miejsca 10.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni on-line                 są miejsca 14.02.2023 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-225 Postępowanie z ryzykiem w laboratorium on-line                 są miejsca 14.02.2023 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-244 Potwierdzenie ważności wyników pobierania próbek według normy PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 15.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-149 Oznaczanie bakterii Clostridium sp. i Clostridium perfringens w próbkach wody do spożycia przez ludzi on-line                 są miejsca 15.02.2023 Gospodarka odpadami Laboratoria badawcze Webinaria E-153 Pobieranie próbek odpadów są miejsca 17.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella są miejsca 17.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-336 Jakość wody — Oznaczanie mętności — Część 1: Metody ilościowe wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 są miejsca 23.02.2023 Baseny kąpielowe Webinaria E-117 Kontrola sanepidu w obiekcie basenowym – przygotowanie dokumentacji, omówienie nieprawidłowości on-line                 są miejsca 23.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-340 Sensoryka dla początkujących – badania smaku i zapachu wody krok po kroku on-line                 są miejsca 23.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-342 Warsztaty z sensoryki – prowadzenie zapisów, praca z danymi, interpretacja wyników, najczęściej popełniane błędy w pracowni sensorycznej są miejsca 24.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych

Marzec

on-line                 są miejsca 06.03.2023 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-211/2 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 10.03.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-167 Doskonalenie pracy badawczej w laboratorium wody i ścieków podczas stosowania metod zminiaturyzowanych są miejsca 14.03.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-343 Kontrola sanepidu w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu – omówienie wymagań oraz nieprawidłowości. on-line                 są miejsca 17.03.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych(piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10 on-line                 są miejsca 17.03.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-243 Weryfikacja metody pobierania próbek i nadzorowanie wyposażenia do pobierania próbek zgodnie z normą PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 30.03.2023 Baseny kąpielowe Webinaria E-209 Obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej na pływalni od strony praktycznej.

Kwiecień

on-line                 są miejsca 07.04.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10