Home » Szkolenie » LE-78 Zmiany w KPA. Nowe regulacje i ich wpływ na przebieg postępowań.

szkolenia

LE-78 Zmiany w KPA. Nowe regulacje i ich wpływ na przebieg postępowań.

 

WFOSiGW wersja kolor

 

Szkolenie realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

W dniu 1 czerwca 2017 r. ma wejść w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. W chwili obecnej ustawa ta czeka na podpis Prezydenta RP i publikację w dzienniku ustaw.

Ustawa wprowadza szereg zmian w  procedurze administracyjnej, które mają przyczynić się do usprawnienia i skrócenia postępowań administracyjnych oraz szerszego realizowania    zasady pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tymi nowymi regulacjami oraz przedyskutowanie ich wpływu na przebieg postępowań administracyjnych. Szkolenie skierowane jest do urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy w swojej pracy stosują kodeks postępowania administracyjnego oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką procedur stosowanych w postępowaniu administracyjnym.

Prowadzący szkolenie: Danuta Pikor,  Kancelaria Radców Prawnych „CIC” Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski Sp. p.