Home » Szkolenie » B-12 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – pływalnie, ośrodki sportu i rekreacji. ZMIANA TERMINU!

szkolenia

B-12 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – pływalnie, ośrodki sportu i rekreacji. ZMIANA TERMINU!

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA !
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WKRÓTCE!

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu przygotowanym z myślą o osobach zajmujących się pracą w ośrodkach sportu, pływalniach i różnego rodzaju obiektach sportowych. Celem jest prosto przedstawić skomplikowany proces tak dla zamawiających, jak i wykonawców, który ma na celu podpisanie umowy i realizację przedmiotu zamówienia. Dodatkowo uporządkowanie wiedzy aktualnego stanu prawnego przez trenera, członka zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, wieloletniego praktyka, radcę prawnego Piotra Pieprzycę. https://www.prozam.pl/

Filarami tego szkolenia będą takie zagadnienia, jak:

  • konflikty interesów
  • rażąco niska cena
  • wykluczenie wykonawcy
  • praktyka i orzecznictwo oraz wiele innych!

Ramy czasowe:
  26.03.2020  9:30-15:30

1.      Próg kwotowy zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art 4 pkt 8 Pzp)

2.      Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

a.      Opis przedmiotu zamówienia, w tym znaki towarowe i wymogi związane z prawem pracy

b.      Oszacowanie wartości zamówienia

c.      Prawo opcji w zamówieniach publicznych

d.      Dialog techniczny z wykonawcami, czyli spotkanie z wykonawcami przed wszczęciem postępowania

3.      Przygotowanie dokumentów postępowania SIWZ/zapytania ofertowe

a.      Warunki udziału w postępowaniu

b.      Podstawy wykluczenia

c.      Dokumenty żądane od wykonawców

d.      Termin związania ofertą

e.      Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

4.      Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

a.      Gdzie ogłosić postępowanie?

b.      Czy informować wykonawców o wszczętym postępowaniu

5.      Składanie ofert

a.      Ile czasu powinien mieć wykonawca na złożenie oferty

6.      Ocena ofert w postępowaniu

a.      Wykluczenie z postępowania

b.      Odrzucenie oferty

c.      Rażąco niska cena

d.      Poprawianie omyłek

e.      Informacja o wyborze

f.       Unieważnienie postępowania

7.      W jakich okolicznościach można zmienić zawarta umowę

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej.

Miejsce noclegowe: dla osób chętnych  w Gdańsku  Hotelu Gryf około 1

Cena za uczestnictwo obejmuje

  • Materiały wraz z nową ustawą Pzp przesłane w wersji elektronicznej

  •  Certyfikat ukończenia szkolenia

  •  Lunch i poczęstunki w przerwach

 

Zapraszamy serdecznie.