Home » Szkolenie » E-61 Zalecenia postępowania w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wskaźnikowych jakości wody do spożycia. W ramach seminarium doskonalącego.

szkolenia

E-61 Zalecenia postępowania w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wskaźnikowych jakości wody do spożycia. W ramach seminarium doskonalącego.

Agnieszka Stankiewicz NIZP-PZH

Zalecenia postępowania w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wskaźnikowych jakości wody do spożycia.

Zasady współpracy podmiotów odpowiedzialnych za jakość wody do spożycia w  świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Harmonogram

23.09  godz. 13:00-14:30

ADRESACI SZKOLENIA:

pracownicy i kierownicy laboratoriów badawczych, którzy planują wdrożenie systemu w laboratorium wody, ścieków lub innych

pracownicy i audytorzy wewnętrzni,

pracownicy inspekcji sanitarnych