Home » Szkolenie » ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania.

szkolenia

ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania.

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo żywności jest priorytetem na każdym etapie jej produkcji. Istotna jest znajomości źródeł występowania metody kontroli jak i zapobiegania zagrożeniom mikrobiologicznym w produkcji żywności. Przedstawimy zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji i przetwórstwie żywności, omówimy miejsca ich występowania, wskażemy narzędzia i techniki ich kontroli oraz zapobiegania ich występowaniu podczas produkcji, dystrybucji i przechowywania żywności. Zapoznamy Państwa z najnowszymi trendami w dziedzinie kontroli zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji żywności.

Na szkolenie zapraszamy pracowników laboratoriów mikrobiologicznych, osoby kontrolujących jakość produkcji, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

 

Wykładowca-mikrobiolog praktyk, ekspert w obszarze diagnostyki mikrobiologicznej żywności, ekspert techniczny i audytor wiodący systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, wieloletni trener szkoleń w obszarze mikrobiologii żywności, diagnostyki mikrobiologicznej żywności, prawa żywnościowego, systemu zarządzania w laboratorium mikrobiologicznym, zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji, dystrybucji i przetwórstwie żywności.

 Szczegółowy program dostępny będzie bliżej terminu realizacji szkolenia

Szkolenie odbędzie się 24-25 listopada
Rozpoczęcie 24.11.2016,  godz. 9.00
Zakończenie 25.11.2016,  godz. 14.00

 

Termin zgłaszania – 10.11.2016 r.