Home » Szkolenie » Webinarium: Zgrany duet – tlen rozpuszczony i BZT5 – realizacja badań laboratoryjnych w praktyce

szkolenia

Webinarium: Zgrany duet – tlen rozpuszczony i BZT5 – realizacja badań laboratoryjnych w praktyce

NOWY TERMIN W TRAKCIE USTALANIA!

Zgrany duet – tlen rozpuszczony i BZT5 – realizacja badań laboratoryjnych w praktyce

Niemal w każdym laboratorium wody i ścieków realizowane są badania Biochemicznego Zapotrzebowania Tlenu, a co za tym idzie powstaje konieczność wykonywania pomiarów lub badań początkowej i końcowej zawartości tlenu rozpuszczonego w próbkach poddawanych inkubacji. Wykonujący te badania pracownicy często mają problemy z powiązaniem obu metod w jedną całość, określenia narzędzi nadzoru nad metodami i kryteriów oceny nadzorowanych parametrów. Tak więc szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów wykonujących badania BZT5 zwłaszcza z wykorzystaniem tlenomierzy z czujnikiem elektrochemicznym. W jego trakcie naświetlone zostaną podstawowe problemy spotykane przy realizacji tych badań i pomiarów, przekazane praktyczne wskazówki niezbędne w pracy laboratoryjnej oraz elementy weryfikacji metod niezbędne do przygotowania ich do oceny.


Prowadzący: Ekspert z dużą wiedzą praktyczną, wieloletni wykładowca GFW.