Home » Szkolenie » Webinarium: Oznaczanie tlenu rozpuszczonego z wykorzystaniem czujników optycznych – realizacja w praktyce wg metody znormalizowanej

szkolenia

Webinarium: Oznaczanie tlenu rozpuszczonego z wykorzystaniem czujników optycznych – realizacja w praktyce wg metody znormalizowanej

NOWY TERMIN W TRAKCIE USTALANIA!

Oznaczanie tlenu rozpuszczonego z wykorzystaniem czujników optycznych – realizacja w praktyce wg metody znormalizowanej

Czujniki optyczne są coraz częściej stosowane do realizacji pomiarów zawartości tlenu rozpuszczonego zwłaszcza pomiarów terenowych. Producenci czujników zazwyczaj ich działanie i technologię otaczają tajemnicą handlową co nie zmienia faktu, iż wymagają one właściwego nadzoru i sposobu postępowania w celu generowania miarodajnych wyników pomiarów.

Szkolenie ma na celu omówienie podstawowych wytycznych metody znormalizowanej, ich realizację w praktyce, określenie narzędzi nadzoru nad pracą czujników, określenie kryteriów poprzez analogię do doświadczeń z czujnikami elektrochemicznymi.

Prowadzący:  Ekspert z dużą wiedzą praktyczną, wieloletni wykładowca GFW.