Home » Szkolenie » E-14 Podstawowe problemy przy oznaczaniu BZT5 – różnice w nowej normie

szkolenia

E-14 Podstawowe problemy przy oznaczaniu BZT5 – różnice w nowej normie


 

Podczas webinaru porównana zostanie nową i starą normę dotyczącą oznaczania w BZT5 PN-EN 1899-1:2002
i PN-EN ISO 5815-1:2019.

Omówione zostaną najistotniejsze zmiany w nowej  normie i spostrzeżenia praktyczne.

Jakie są zmiany dotyczące sprzętu do oznaczania BZT5, ilość rozcieńczeń, ilość oznaczeń i sposób raportowania wyników. Wszystko to w celu znalezienia możliwych przyczyn popełnianych błędów. Ponadto przedstawione zostaną wskazówki praktyczne wynikające z własnych doświadczeń analitycznych.

Harmonogram: 25.05.2021  godz. 13:00 – 14:30

Prowadząca: Katarzyna Ulas  – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach –  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Zapraszamy!