Home » Szkolenie » E-18 Analiza trendów w procesie potwierdzania ważności wyników. Webinarium

szkolenia

E-18 Analiza trendów w procesie potwierdzania ważności wyników. Webinarium


Celem spotkania jest praktyczne przedstawienie zagadnienia analizy trendów jako metody monitorowania jakości wyników w czasie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów związanych.

Podczas webinarium w praktyczny sposób zostanie omówione zagadnienie analizy trendów w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów związanych. Przedyskutujemy aktualne wymagania w zakresie potwierdzania ważności wyników badań. Przedstawiony zostanie mechanizm monitorowania jakości wyników poprzez analizę trendów m.in. w zakresie: sprawdzania) funkcjonalnego wyposażenia do pomiarów i badań; sprawdzenia bieżącego wyposażenia pomiarowego; analizy świadectw wzorcowania; analizy składowych budżetu niepewności czy analizy wyników programów PT/ILC.

Harmonogram spotkania: 27.04.2020 godzina 13.00-14.30

Wykładowca:

Iwona Madejska

Zapraszamy do udziału