Home » Szkolenie » Webinarium E-16 Najistotniejsze zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025 w aspekcie działalności laboratoriów badawczych

szkolenia

Webinarium E-16 Najistotniejsze zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025 w aspekcie działalności laboratoriów badawczych


Celem spotkania jest omówienie najistotniejszych zmian w normie PN-EN ISO/IEC 17025 i ich wpływu na dotychczasową działalność laboratoryjną oraz system zarządzania i sposób jego dokumentowania.

Podczas webinarium w bardzo praktyczny i poparty wieloma przykładami sposób skupimy się na najistotniejszych zmianach, które nastąpiły w normie PN-EN ISO/IEC 17025. Zostaną omówione przykłady najczęściej zapisywanych niezgodności i spostrzeżeń. Poruszymy takie zagadnienia jak np.: określenie działalności laboratoryjnej zgodnie z wytycznymi normy i dokumentów PCA,  stwierdzenie zgodności z wymaganiami i zasada podejmowania decyzji, monitorowanie kompetencji personelu, zdefiniowanie kierownictwa laboratorium, bezstronność w procesie skarg, kryteria oceny dostawców w tym organizatorów programów PT/ILC, dokumentacja systemu zarządzania oraz wiele innych w zależności od pytań uczestników.

Harmonogram spotkania: 22.04.2020 godzina 13.00-14.30

Wykładowca:

Iwona Madejska

Zapraszamy do podnoszenia kompetencji podczas homeoffice