Home » Szkolenie » GL-38/1 Walidacja metod testów kuwetowych – szkolenie z elementami warsztatowymi

szkolenia

GL-38/1 Walidacja metod testów kuwetowych – szkolenie z elementami warsztatowymi

Szkolenie jest przeznaczone dla personelu wykonawczego laboratorium.Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami analitycznymi podczas analizy szybkimi testami kuwetowymi.

  • do wyboru różne wybrane przez uczestnika metody kuwetowe
  • elementy weryfikacji lub potwierdzenia metod
  • elementy sterowania jakością z wykorzystaniem certyfikowanych materiałów odniesienia
  • warsztaty obliczeniowe: z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych
  • oznaczanie chlorków, fosforu i azotu ogólnego

Do dyspozycji uczestników wykonujących ćwiczenia sprzęt firmy HACH


Ramy czasowe szkolenia: 9:30-15:00

wykładowca praktyk z wieloletnim doświadczeniem analitycznym