Home » Szkolenie » LE-90g Ustawa o odpadach – zmiany i wynikające obowiązki dla przedsiębiorców UWAGA: ZMIANA TERMINU!

szkolenia

LE-90g Ustawa o odpadach – zmiany i wynikające obowiązki dla przedsiębiorców UWAGA: ZMIANA TERMINU!

Szanowni Państwo,
do dnia 5 marca 2020 r. posiadacz odpadów, (który przed dniem 5 września 2018 r.) uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, bądź prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany  złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, pod rygorem jej wygaśnięcia.

Do wniosku o zmianę decyzji należny dołączyć komplet dokumentów wymaganych przez ustawodawcę (m.in. operat przeciwpożarowy, czy też prawidłowe ustanowienie zabezpieczenia roszczeń).Celem szkolenia
jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami oraz omówienie  poszczególnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Na końcu szkolenia przewidzieliśmy także czas na dyskusje
i pytania. Na spotkanie zostali zaproszeni pracownicy Starostw Powiatowych odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji „odpadowych” .


Szkolenie kierujemy do przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze gospodarki odpadami.tj. posiadających decyzje uwzględniające przetwarzanie i/lub zbieranie odpadów(zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowane i pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów). 


Prowadzący:
Ewa Stobnicka –
 
Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami zdobywała pracując przez 16 lat w administracji: rządowej (Pomorski Urząd Wojewódzki) oraz samorządowej (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Do jej obowiązków należało m.in. wydawanie decyzji: pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Od 2014 roku pracowała na stanowisku kierownika Referatu pozwoleń środowiskowych Departamentu Środowiska i Rolnictwa. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą EKO-LEGAL Ewa Stobnicka, której celem jest wspieranie przedsiębiorców w procesie uzyskiwania wymaganych decyzji. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego kierunek Ochrona Środowiska.

Marcin Michałkiewicz –  Doświadczenie zawodowe zdobywał jako strażak Zakładowej Straży Pożarnej w fabryce opon Michelin Polska S.A – 3 lata, oraz przy projektowaniu i budowie urządzeń i instalacji przeciwpożarowych podczas realizacji największych inwestycji krajowych – 12 lat. Obecnie zajmuje się przygotowywaniem analiz, warunków i opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym operatów przeciwpożarowych. Absolwent studiów cywilnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.


Ramy czasowe:

10:00 – 13:00


Program szkolenia (10.00-13.00)

  • zmiany ustawy o odpadach wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.1592).
  • zagadnienia dotyczące operatu przeciwpożarowego, jakie informacje w operacie są niezbędne.
  • ustawowe zobowiązania do zmiany posiadanych decyzji uwzględniających przetwarzanie i zbieranie odpadów. Na co należy zwrócić uwagę, jakie informacje należy podać we wniosku i w jaki sposób wyliczyć zabezpieczenie roszczeń.
  •  Dyskusja

Miejsce

Gdańska Fundacja Wody
Trakt św Wojciecha 293C


 

Zapraszamy!