Home » Szkolenie » GW-47 Ujęcia wody – zagadnienia praktyczne

szkolenia

GW-47 Ujęcia wody – zagadnienia praktyczne

WFOSiGW wersja kolorgfw1

Loga partnerów

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie związane z tematyką Ujęć Wody.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Szkolenie będzie obejmować zagadnienia takie jak:

  1. 1. Decyzje ustanawiające strefy ochronne ujęć Wody. Nadzór nad jakością Wody pitnej i strefami ujęć Wody.
  2. 2. Ochrona Ujęć Wody i Zarządzanie Zasobami Wód w Gdańsku – doświadczenia GIWK
  3. 3. Eksploatacja ujęć Wody – problemy w eksploatacji w zależności od rodzaju ujęcia, monitoring     poboru Wody, wybór technologii i automatyzacja, zagrożenia.

 

Szkolenie jest skierowane do:

Eksploatatorów Ujęć Wody, Przedsiębiorstw Wodociągowe, Gmin oraz innych sektorów zajmujących się ujęciami wody tylko z województwa Pomorskiego.