Home » Szkolenie » TAG POLSKA – Grupa Aprobaty Technologii

szkolenia

TAG POLSKA – Grupa Aprobaty Technologii

 

Szanowni Państwo,

Gdańska Fundacja Wody ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie grupy TAG (Technology Approval Group) Europe organizowanej przez  ISLE Utilities w Mediolanie, które będzie transmitowane on-line w Gdańsku. Taka nowoczesna forma uczestnictwa pozwoli przedstawicielom Wodociągów Polskich czynnie uczestniczyć (zadawać pytania prelegentom w Mediolanie) w spotkaniu. Będzie to szansa aby zapoznać się szczegółowo z działalnością grupy TAG.

TAG – inicjatywa Isle Utilities – powstała w 2005 roku,  jest platformą przyspieszającą wdrażanie innowacji w sektorze wodno-ściekowym. TAG ułatwia współpracę i tworzenie sieci kontaktów, zapewnia korzyści zarówno dla dostawców innowacyjnych rozwiązań jak i użytkowników końcowych (wodociągów). Spotkania w ramach Grupy odbywają się co cztery miesiące i stanowią okazję dla europejskich firm wodociągowych do wspólnego przeglądu nowych technologii. Isle utrzymuje całkowicie bezstronne podejście do identyfikacji i sprawdzania nowych technologii, które są zazwyczaj po fazie rozwoju (R&D), ale jeszcze nie w pełni skomercjalizowane. Ma ona duże doświadczenie w poszukiwaniu nowych technologii i przyspieszaniu wprowadzania ich na rynek za pośrednictwem globalnego forum innowacji tzw. Grupy Aprobaty Technologi (ang. Technology Approval Group, TAG) (http://www.isleutilities.com/services/technology-approval-group).

Podczas spotkania przedstawione zostaną nowe rozwiązania dla branży wod-kan. Po każdej prezentacji nowej technologii przewidziana jest dyskusja na temat omawianego rozwiązania oraz jego krótka ocena SWOT. Prezentacje będą tłumaczone na język polski symultanicznie. Uczestnicy będą także mieć możliwość zadawania pytań przedstawicielom firm prezentującym technologie.

ISLE Utility chcąc rozpocząć współpracę z polskimi specjalistami z branży wod-kan oferuje darmowe uczestnictwo w video transmisji spotkania TAG w Mediolanie (normalny koszt jednorazowego udziału to:  500 Euro). Uczestnicy spotkania pokrywają tylko podstawowe koszty organizacyjne spotkania w wysokości 500 zł netto.

 

Przy współpracy
Gdańskiej Fundacji Wody i firmy DOT-EKO w Polsce oraz Isle Utilities z Anglii
powstaje
 POLSKA Grupa Aprobaty Technologii TAG

Powstanie grupy TAG Polska przyczyni się znacząco do podniesienia wiedzy i ułatwienia dostępu do nowoczesnych i na światowym poziomie technologii wodno-ściekowych oraz do przyspieszenia tempa ich wdrażania.

Zachęcamy przedsiębiorstwa wod-kan do uczestnictwa w TAG Polska i zgłaszania się po informację
do Gdańskiej Fundacji Wody.