Home » Szkolenie » E-65 Spójność pomiarowa od strony praktycznej i związanej z normą 17025. W ramach seminarium doskonalącego.

szkolenia

E-65 Spójność pomiarowa od strony praktycznej i związanej z normą 17025. W ramach seminarium doskonalącego.


Cel szkolenia: omówienie najtrudniejszych do wdrożenia punktów z nowej normy 17025 dotycząca zachowania spójności pomiarowej badań biegłości i badań w laboratorium.

Możliwość trybu dyskusji on-line

25.09.2020 godzina 10-11.30

Wykładowczyni:

Iwona Madejska: Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.