Home » Szkolenie » E-132 Cykl szkoleń: Ściek jako źródło wody – przyszłość czy rzeczywistość? + wirtualna wycieczka

szkolenia

E-132 Cykl szkoleń: Ściek jako źródło wody – przyszłość czy rzeczywistość? + wirtualna wycieczka

 

 

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną rozwiązania dotyczące zawracania wody w przemyśle. W większości przypadków za decyzją o instalacji zawracania wody stoi potrzeba zmniejszenia kosztów związanych z gospodarką wodno-ściekową i odzyskiwanie surowców do dalszego wykorzystania w zakładzie oraz strategia budowania marki „zielonej firmy” jak również odpowiedzialność ekologiczna biznesu.

Zmieniająca się rzeczywistość wymusi zmianę konwencjonalnego podejścia do oczyszczania ścieków i zrzutu niewykorzystanej wody do odbiorników na rzecz wykorzystania tego cennego zasobu. Zasoby wody w naturalnych źródłach wyczerpują się, przez co zakłady przemysłowe stają w obliczu zagrożenia stabilności produkcji związanej z niedoborem wody. Efektywny odzysk wody ze ścieków staje się szansą i wyzwaniem dla przemysłu.

W dobie zmieniającego się klimatu, zasoby wodne Polski kurczą się w tempie narastającym. Zespół doradczy do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie PAN, w komunikacie z czerwca 2020 roku jasno wskazuje: „Z powodu zmiany klimatu wszystkie trzy problemy związane z wodą: deficytu, niszczącego nadmiaru i zanieczyszczeń – mogą się w Polsce nasilić. Nawet w jednym roku może wystąpić zarówno susza, jak i powódź. Dawna „nienormalność” staje się nową normalnością, a przyszłe ekstrema będą jeszcze bardziej ekstremalne niż w przeszłości, negatywnie oddziaływając na gospodarkę Polski i mieszkańców. W dobie zmiany klimatu i postępującej degradacji środowiska powinno zmienić się postrzeganie wody i gospodarki wodnej”.

Na przykładzie zrealizowanej w Polsce inwestycji omówiony zostanie problem, z którym zmierzyła się polska ubojnia drobiu oraz kolejne etapy współpracy, które umożliwiły zmniejszenie kosztów związanych z gospodarką wodno-ściekową przy utrzymaniu stałego poziomu produkcji. Zastosowane rozwiązania technologiczne oraz skala instalacji zaprezentowane zostaną podczas wirtualnej wycieczki 360. Omówienie poszczególnych etapów procesu recyklingu wody w kluczowych punktach rzeczywistej instalacji pozwoli lepiej zrozumieć jego działanie.


Prowadzący
: Arkadiusz Stachurski, ekspert wod-kan, Główny Technolog,
Nijhuis Industries Central Europe Sp. zo.o.

Harmonogram: 10 maja 2021, godz. 10:00- 12:00

 


Zapraszamy!