Home » Szkolenie » E-131: Cykl szkoleń : Ściek jako źródło energii i surowców – przykład realizacji na terenie POLSKI

szkolenia

E-131: Cykl szkoleń : Ściek jako źródło energii i surowców – przykład realizacji na terenie POLSKI

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną rozwiązania i praktyczne przykłady wykorzystania ścieków jako źródła energii i surowców. Zaprezentowane technologie oraz konkretne instalacje pozwalają zmniejszyć koszty związane z gospodarką wodno-ściekową oraz odzyskać materiały do dalszego wykorzystania w zakładzie.

Omówione zostaną rozwiązania z zakresu:

  • Odzysk energii chemicznej ze ścieków i biogenów = biogazownie (metan do CHP/kotłów; osad jako nawóz)
  • Odzysk tłuszczy ze ścieków – technologia AECO-FAT
  • Odzysk wody, azotu, fosforu i potasu z gnojowicy – technologia GENIUS
  • Odzysk azotu z pofermentu – technologia AECO-NAR (zamieszczam prospekt)

Technologie związane z zawracaniem i ponownym wykorzystaniem wody w zakładach przemysłowych zostaną omówione podczas osobnego wydarzenia w dniu  10.05 pt. 'Ścieki jako źródło wody – PRZYSZŁOŚĆ CZY RZECZYWISTOŚĆ?

 

Prowadzący: Arkadiusz Stachurski, Główny Technolog, Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o.

Harmonogram: 25.05.2021, godz. 10:00 -12:00

 

Zapraszamy!