Home » Szkolenie » S-61 Ścieki przemysłowe. Gospodarka wodno-ściekowa w oczyszczalniach przemysłowych- dedytkowane technologie, racjonalna eksploatacja.

szkolenia

S-61 Ścieki przemysłowe. Gospodarka wodno-ściekowa w oczyszczalniach przemysłowych- dedytkowane technologie, racjonalna eksploatacja.

 

 

 

Szanowni Państwo.

 

W ramach projektu BEST (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment), w dniach 25-26 kwietnia 2019r w Gdańskim Hotelu Raddisson odbędzie się seminarium wraz z warsztatami dotyczącymi gospodarki wodno ściekowej w zakładach przemyslowych. Celem  organizowanego seminarium jest przede wszystkim omówienie problematyki związanej z wpółpracą pomiędzy zrzucającami ścieki (przemysłem) , a ich odbiorcom – oczyszczalnią ścieków.

Seminarium będzie darmowe , a o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Kwietniowe spotkanie ma na celu pobudzać do innowacyjnego działania w zakresie oczyszczania ścieków i wody, oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi poprzez odzysk wody technologicznej w zakładach przemysłowych. Zaproszeni eksperci mają za zadanie zapoznać uczestników z nowymi, dostępnymi, a zarazem racjonalnymi technologiami, wskazać możliwe rozwiązania  dotyczące współpracy pomiędzy zakładami przemysłowymi , a oczszczalnią ścieków.

Wśród omawianych zagadnień pojawią się min. :

  • Regulacje formalno-prawne dotyczące zrzutu ścieków przemysłowych, wprowadzanie ich do kanalizacji,
  • Własciwa współpraca zakładów przemysłowych  z komunalną oczyszczalnią ściekówpodczas zrzutu ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej.
  • Oczyszczanie wysokoobciązonych ścieków i możliwość ich ponownego wykorzystania
  • Inne

W załączniku dostępna jest karta zgłoszenia – serdecznie zapraszamy do rejestracji na seminarium. Liczba miejsc jest ograniczona!