Home » Szkolenie » E-361 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – zmiany, wątpliwości, wyjaśnienia

szkolenia

E-361 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – zmiany, wątpliwości, wyjaśnienia

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU:

Zapraszam do lektury 8.05.2023 nowe wytyczne Projekt (rcl.gov.pl)

Projekt Ustawy o zzwzoś – został opublikowany dnia 09.08.2022, poprawki wprowadzono 27.12.2022,
i 2.01.2023, 8.05 Z
apraszamy Państwa na spotkanie (forum dyskusyjne), którego celem jest dyskusja
i interpretacja zapisów zawartych w projekcie Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  Na spotkaniu zostanie dokonana analiza i podsumowanie najistotniejszych problemów, z różnych punktów widzenia. Mamy nadzieję, że spotkanie wyjaśni wiele kwestii, dlatego gorąco zapraszamy do zapoznania się z programem, oraz do uczestnictwa!

PROGRAM SPOTKANIA
09:30 – 09:40 Przywitanie Uczestników i wstęp do tematyki spotkania.
Elżbieta Kiejno – Gdańska Fundacja Wody

09:40 – 10:20 Główne wyzwania  dla dostaw wody w świetle nowej dyrektywy
Izabela ZimochInstytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska; członek komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

10:20 – 11:45 Omówienie zmian w  UOZZWiOŚ dotyczących oceny jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz kwestii związanych z laboratoriami wykonującymi badania
Renata MatuszewskaNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy 

11:45 – 12:10 Przerwa

12:10 – 13:30 Praktyczne korzyści wynikające z wdrożenia w przedsiębiorstwie podejścia opartego o analizy ryzyka (studium przypadku).
Piotr Czerwczak Słupskie Wodociągi, Technolog wody, Pełnomocnik ds. Planu Bezpieczeństwa Dostaw Wody

13:30 – 13:45 Przerwa

13:45 – 15:00 Ustawa z dnia (…) . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków –  nowe obowiązki dostawców wody oraz kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.”

Agnieszka KietlińskaKierownik SMW, Oddział Higieny Komunalnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk

15:00 Zakończenie

MIEJSCE SPOTKANIA
on line