Home » Szkolenie » S-66 Zielona retencja-oszczędność dla miast

szkolenia

S-66 Zielona retencja-oszczędność dla miast

 

 

Zielona Retencja – oszczędność dla miast to konferencja inna niż wszystkie, to pierwsze wydarzenie w Polsce będące esencją praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.

Zachęceni przez uczestników pozytywnymi opiniami po pierwszej edycji po raz kolejny podejmujemy się organizacji tego wydarzenia, którego celem jest wymiana doświadczeń przez praktyków – samorządowców, pracowników przedsiębiorstw komunalnych, projektantów.

To miejsce, gdzie przedstawiciele miast chcących wdrażać u siebie ogrody deszczowe i inne rozwiązania retencji naturalnej mogą się dowiedzieć od czego zacząć.

To czas, w którym można wymienić swoje spostrzeżenia dotyczące problemów związanych z realizacją rozwiązań opartych na naturze.

Przewidujemy różnorodny program składający się z praktycznych warsztatów, paneli dyskusyjnych, prezentacji i wizyt terenowych.

Chcemy poruszyć tematy związane z odciążeniem kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, projektowaniem obiektów zielonej retencji, poprawą jakości wód opadowych, renaturyzacją i ochroną obszarów podmokłych.OFICJALNA STRONA KONFERENCJI

http://zielonaretencja.pl/


Uwaga ! Rezerwacja noclegów we własnym zakresie