Home » Szkolenie » S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan.

szkolenia

S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan.

Zmieniające się przepisy prawa, technologie i znaczny rozwój infrastruktury wymuszają ciągłe doskonalenie
i konieczność dostosowywania.

Celem Seminarium jest dyskusja o teraźniejszości i przyszłości branży wod-kan, prawidłowej eksploatacji, dobrych praktykach i doświadczeniach. Zagadnienia zostaną przedstawione z punktu widzenia specjalistów branży wod-kan,  eksploatatorów i dostawców technologii.

Do udziału zapraszamy specjalistów z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, urzędów gmin realizujących zadania z zakresu wod-kan oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM SEMINARIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród prowadzących pojawią się między innymi:

Jacek Mąkinia – kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Gdańskiej, sekretarz grupy specjalistycznej „Usuwanie
i odzysk biogenów” w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Wodnym (IWA).

Eugeniusz Klaczyński – technolog i praktyk z wieloletnim doświadczeniem, dyrektor ds. kontraktów (gospodarka wodno-ściekowa) w Envirotech sp. z o.o. Autor  książki „Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowan i eksploatacji”, a także licznych publikacji.

Krzysztof Czerwionka – Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Hydrotechniki (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). Kierownik Katedry Technologii w Inżynierii Środowiska WILiŚ PG.

Robert Piotrowski –  ekspert i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie automatyki oczyszczalni ścieków. Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska.

Bartłomiej Biczysko – Product Manager, Liquid Analysis, Endress+Hauser

Anna Borowczyk-Kurasińska, Xylem Water Solutions Polska – Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska, studentka Executive MBA. Reprezentuje firmę Xylem Water Solutions Polska od ponad 10 lat, odpowiadając za jej rozwój w branży komunalnej i przemyśle.

Agnieszka Szramuk, Xylem Water Solutions Polska – Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydział Chemii katedra Biotechnologia. Od 5 lat reprezentuje firmę Xylem Water Solutions współpracując z przedsiębiorstwami wodociągowymi, od 2021 roku odpowiada za rozwój rynku biogazu.

Zdzisław Marek – Dyrektor ds. technicznych WOD-KAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim.Od roku 2005 Rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w specjalności Wodociągi i Kanalizacja oraz Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu w dziedzinie „wodociągi i kanalizacja”.

Mariusz Jurzak – AQUA S.A. Bielsko-Biała – Z-ca Dyrektora Techniczno-Inwestycyjnego ds. kanalizacji i gospodarki ściekowej. Absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Ochrony Środowiska, Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania oraz studiów podyplomowych MBA na Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej. Członek SEOGWŚ (Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej) oraz PZITS.

Grzegorz Waligóra – Kierownik Wydziału Analiz Technicznych Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – Wody Polskie. Przewodniczący międzyresortowej grupy roboczej gospodarka wodno-ściekowa: Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” – Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi.

Tomasz Skonieczny – International Business Development Manager AnoxKaldnes – Veolia Water Technologies Szwecja. Od ponad 13 lat związany z grupą Veolia Water Technologies. Ostatnie 3 lata pracował w Danii i Szwecji przy rozwoju sprzedaży technologii osadowych i ściekowych grupy VWT na rynkach międzynarodowych. Z wykształcenia mgr inż. Biotechnologii uzyskany na Politechnice Warszawskiej.

Elżbieta Kostka – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt ,,Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”.

Arek Stachurski, Jan Dubasiewicz –  Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o.

 


WSPIERAJĄ NAS:

   

 

 

 

 


Regulamin wydarzeń stacjonarnych GFW