Home » Szkolenie » GL-30 Równoważność metod alternatywnych w badaniach laboratoryjnych

szkolenia

GL-30 Równoważność metod alternatywnych w badaniach laboratoryjnych

Szkolenie z elementami praktycznymi dedykowane jest dla kadry laboratoryjnej


Podczas szkolenia omówione zostaną następujące tematy:

  • akty prawne dotyczące metod referencyjnych
  • wymagania obszaru regulowanego prawnie, ustawa oceny zgodności,
  • elementy walidacji potwierdzające równoważność metod,
  • działania praktyczne na arkuszach kalkulacyjnych.

Wykładowca praktyk z wieloletnim doświadczeniem z akredytowanego laboratorium

Ramy czasowe : 9:30 -15:00