Home » Szkolenie » Seminarium podsumowujące projekt „Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany sterowania procesem napowietrzania”

szkolenia

Seminarium podsumowujące projekt „Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany sterowania procesem napowietrzania”

WFOSiGW wersja kolor

W związku z zakończeniem realizacji projektu

„Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania”

finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zarejestrowanego pod numerem RI-18/2016) chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w bezpłatnym seminarium podsumowującym w/w projekt.

Organizatorzy seminarium to: WFOŚiGW w Gdańsku, Gdańska Fundacja Wody, Zespół Projektowy

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres barbara.k.wilk@gmail.com do dnia 07.03.2018r. – podając nazwę i adres przedsiębiorstwa, które Państwo reprezentujecie, imiona i nazwiska uczestników oraz numery kontaktowe. (wzór w załączniku)

W załączniku znajdziecie Państwo również agendę seminarium oraz wszelkie niezbędne informacje organizacyjne.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału.