Home » Szkolenie » P18 Warsztaty doskonalenia technik menadżerskich. Zarządzanie zespołem pracowniczym i projektowym w branży basenowej. Poznań

szkolenia

P18 Warsztaty doskonalenia technik menadżerskich. Zarządzanie zespołem pracowniczym i projektowym w branży basenowej. Poznań

 

aqua_centrum    gfw1

 

Profil uczestnika warsztatów:

 • kadra zarządzająca wszystkich szczebli,
 • osoby odpowiedzialne za realizację zadań w grupie pracowniczej,
 • osoby realizujące zadania projektowe w oparciu o kapitał ludzki,
 • osoby tworzące  zespoły lub zarządzające zespołami,
 • liderzy grup.

Ramy czasowe:
Dzień   I godz. 9:30 –  15.30
Dzień  II godz. 9:30 –  15.30

Dzień I
Cel: poprawa komunikacji interpersonalnej zarówno w relacjach z  pracownikami, jak i klientami, integracja pracowników oraz nauczenie się technik relaksacyjnych.

Zawartość warsztatów:

 • jak reagować empatyczne, ale jednocześnie asertywne,
 • używanie komunikatu „ja” oraz aktywnego słuchania,
 • dawanie i odbieranie informacji zwrotnej jako podstawowa umiejętnością skutecznego zarządzania,
 • techniki radzenia sobie z „trudnym”, roszczeniowym klientem, podnoszącym ton, używającym wulgarnego języka,
 • techniki prowadzenia rozmów w trudnych sytuacjach z pracownikiem,
 • techniki relaksacyjne – uwolnienie negatywnych emocji bez konieczności ujawniania ich na forum.

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi angażującymi uczestników do działania.

Prowadząca – dyplomowana trenerka i coach. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych Stop oraz Akademii Coachów Trop. Od 10 lat prowadzi warsztaty, w tym dla kadry zarządzającej z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta. Dzięki współpracy z szeregiem pływalni doskonale rozumie specyfikę pracy branży basenowej.

 

Dzień II i III
Cel: poprawa skuteczności w organizowaniu i delegowaniu zadań zespołów, przygotowanie kadry kierowniczej, menedżerów do skutecznego zarządzania kapitałem ludzkim, delegowania zadań oraz budowania zespołów pracowniczych w oparciu o cele i zadania organizacji.

Zawartość warsztatów:

 • funkcjonowanie grupy, budowanie zespołu, motywacja w zespole,
 • na czym polega przywództwo,
 • style zarządzania, zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zarządzanie informacją i jej przekazywanie, delegowanie zadań,
 • komunikacja i podejmowanie decyzji,
 • techniki prowadzenia negocjacji, trudne negocjacje, wykorzystanie asertywności, ochrona przed manipulacją.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą realizować zadania  praktyczne. Przykłady oraz zastosowane ćwiczenia odnoszą się do konkretnych sytuacji zaistniałych w Firmach (ćwiczenia negocjacyjne, odgrywanie ról, opisy sytuacyjne, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, opisy przypadków, symulacje).

Prowadzący – Doświadczony Trener biznesu /praktyk szkoleniowiec/. Szkolenia dla kadry menadżerskiej. Współpraca z Politechniką Gdańską  na Studiach Podyplomowych  wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Ponad 16-letnie doświadczenie w zarządzaniu jako menadżer wyższego szczebla, w firmach polskich i międzynarodowych.