Home » Szkolenie » P-11 Wykorzystanie miękkich kompetencji w branży basenowej. Warsztaty.

szkolenia

P-11 Wykorzystanie miękkich kompetencji w branży basenowej. Warsztaty.

Zawartość warsztatów została przygotowana z myślą o zadaniach stojących przed kadrą zarządzającą aquaparków, pływalni, basenów przyszkolnych i przyhotelowych. W trakcie warsztatów uczestnicy będą realizować praktyczne zadania. Przykłady oraz zastosowane ćwiczenia odnoszą się do konkretnych, zaistniałych sytuacji. Poruszana tematyka i omawiane przykłady będą uwzględniały specyfikę branży.

Metoda pracy:
ćwiczenia komunikacyjne, odgrywanie ról, opisy sytuacyjne, ćwiczenia indywidualne
i zespołowe, opisy przypadków, symulacje, rejestracja audio-video.

Prowadzący: Waldemar Bryłka, WB TEAM
Trener biznesu, praktyk, szkoleniowiec. Autor i realizator szeregu projektów finansowanych
ze źródeł krajowych i zagranicznych. Ponad 16-letnie doświadczenie w zarządzaniu jako menadżer wyższego szczebla.
Jako Trener Biznesu współpracuje z Politechniką Gdańską na Studiach Podyplomowych
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Prowadzi szkolenia dla kadry menadżerskiej. Posiada doświadczenia w branży sportowej.

Termin przysyłania zgłoszeń lub dokonania rezerwacji (i dosłania zgłoszenia w późniejszym terminie): do 28 listopada 2016r.

Ramy czasowe szkolenia:

I dzień  godz. 9.30 – 15.30
II dzień godz. 9.00 – 15.00
III dzień godz. 9.00 – 13.00