Home » Szkolenie » P-10 Wykorzystanie miękkich kompetencji w branży wodno-ściekowej. Warsztaty

szkolenia

P-10 Wykorzystanie miękkich kompetencji w branży wodno-ściekowej. Warsztaty

Zawartość warsztatów została przygotowana z myślą o zadaniach stojących przed kadrą zarządzającą i liderami zespołów. W trakcie warsztatów uczestnicy będą realizować praktyczne zadania negocjacyjne. Przykłady oraz zastosowane ćwiczenia odnoszą się do konkretnych zaistniałych sytuacji. Poruszana tematyka i omawiane przykłady będą uwzględniały specyfikę branży.

Profil uczestników warsztatów:
• Kadra zarządzająca wszystkich szczebli, liderzy grup, osoby odpowiedzialne za realizację zadań
w grupie pracowniczej,
• Osoby zarządzające, realizujące cele i zadania organizacji, osoby zarządzające i wprowadzające zmiany w ZZL,
• Liderzy odpowiedzialni za wprowadzenie i zarządzanie zmianą w organizacji,
• Osoby tworzące zespoły lub zarządzające zespołami ludzkimi, liderzy grup, osoby odpowiedzialne za realizację zadań w grupie pracowniczej,
• Osoby realizujące zadania projektowe w oparciu o kapitał ludzki,
• Członkowie zespołów projektowych.

Metoda pracy:
ćwiczenia komunikacyjne, odgrywanie ról, opisy sytuacyjne, ćwiczenia indywidualne
i zespołowe, opisy przypadków, symulacje, rejestracja audio-video.

Prowadzący: Waldemar Bryłka, WB TEAM
Trener biznesu, praktyk, szkoleniowiec. Autor i realizator szeregu projektów finansowanych
ze źródeł krajowych i zagranicznych. Ponad 16-letnie doświadczenie w zarządzaniu jako menadżer wyższego szczebla.
Jako Trener Biznesu współpracuje z Politechniką Gdańską na Studiach Podyplomowych
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Prowadzi szkolenia dla kadry menadżerskiej. Posiada doświadczenia w branży sportowej.

Termin przysyłania zgłoszeń lub dokonania rezerwacji (i dosłania zgłoszenia w późniejszym terminie): 3 listopada 2016r.

Ramy czasowe szkolenia:
I dzień  godz. 9.30 – 15.30
II dzień  godz. 9.00 – 15.00
III dzień  godz. 9.00 – 13.00