Home » Szkolenie » Webinarium – E-20 Ograniczanie uciążliwości odorowej w gospodarce wod-kan

szkolenia

Webinarium – E-20 Ograniczanie uciążliwości odorowej w gospodarce wod-kan


Podczas spotkania zostanie omówione zagadnienie rosnącej uciążliwości odorowej w gospodarce komunalnej, skupiając się w głównej mierze na obszarze transportu ścieków.
Obszar ten jest istotny ze względu na jego nieuchronność oddziaływania na ludzi. Niestety wiąże się z tym również rozległość tematu i mnogość problemów.
Przyjrzymy się lokalnym przepompowniom, przepompowniom sieciowym, tłoczniom ścieków, studniom rozprężnym, rurociągom ciśnieniowym oraz innej infrastrukturze technologicznej rozproszonej na sieci.
Dla wszystkich tych obiektów omówione zostaną rozwiązania znacząco zmniejszające lub eliminujące uciążliwość odorową.

Wykładowca: ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie aplikacji komunalnych, dyrektor działu technologii komunalnych

Harmonogram szkolenia 02.04.2020r godzina 12:00-13.30

Zapraszamy!