Home » Szkolenie » Obsługa programu MS Excel – szkolenie na zamówienie

szkolenia

Obsługa programu MS Excel – szkolenie na zamówienie

 

Przedstawiamy Państwu ofertę praktycznych szkoleń z analizy, wizualizacji i prezentacji danych z użyciem programu MS Excel, który usprawnia pracę nowoczesnych firm i instytucji. Oferujemy możliwość własnego skomponowania szkolenia pod potrzeby firmy i pracowników bądź skorzystania z proponowanych programów szkoleniowych.

W zależności od wyboru zagadnień i Państwa zapotrzebowania, możemy dostosować nie tylko program, ale i czas szkolenia. Począwszy od skondensowanych 6h szkoleń po 2 – 3 dniowe szkolenia w siedzibie Państwa firmy. Istnieje również możliwość wyboru przedstawienia materiałów poprzez zajęcia online.

Poniżej przedstawiamy listę bloków tematycznych z których oferujemy możliwość wyboru obszaru tematycznego. W zależności od wskazania przez Państwa poziomu zaawansowania obsługi programu i obszaru tematycznego, możemy zaoferować szczegółowy plan zajęć, dostosowując program oraz harmonogram czasowy do zapotrzebowania.

Excel Standardowy – Oferta szkoleniowa

 1. Podstawy programu MS Excel:
  1. wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
  2. wypełnienie serią danych (seria napisów, dat, seria danych rosnąca, malejąca),
  3. kopiowanie i wklejanie danych i wykorzystanie narzędzia wklej specjalnie,
  4. parametry czcionki,
  5. malarz formatów,
  6. formatowanie za pomocą tabel danych,
  7. poprawne używanie formatowania (format danych, a typ danych).
 2. Formatowanie warunkowe;
  1. formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
  2. reguły formatowania, paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
  3. wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
  4. tworzenie formuł określających formatowane komórki.
 3. Narzędzie Przejdź do…:
  1. kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
  2. formatowanie jedynie komórek z wprowadzonymi już danymi,
  3. uzupełnianie pustych komórek.
 4. Funkcje w Excelu:
  1. adresowanie względne i bezwzględne,
  2. funkcje obliczeniowe suma, średnia, max, min,
  3. funkcje logiczne jeżeli, lub, oraz,
  4. funkcje matematyczne licz.warunki, suma.warunkow, suma.iloczynow, zaokr…
  5. funkcja wyszukiwania wyszukaj.pionowo, indeks, podaj pozycję,
  6. składanie kilku funcji w jedną – zagnieżdżanie,
  7. Formuły tablicowe – wprowadzenie do zagadnienia,
  8. omówienie błędów funkcji
 1. Obliczenia i funkcje na datach:
  1. metody formatowania dat, poprawny format daty,
  2. różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni,
  3. wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
  4. funkcje daty i czasu dzień, miesiąc, rok, data …
 2. Praca z tekstami, przetwarzanie teksów, funkcje tekstowe:
  1. najważniejsze funkcje tekstowe,
  2. poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,
  3. rozdzielanie tekstów według ilości znaków,
  4. rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny
 3. Ochrona arkusza i skoroszytu:
  1. zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie, zabezpieczanie pliku hasłem,
  2. sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.
 4. Narzędzie Sumy częściowe
 5. Praca na wielu arkuszach i skoroszytach oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.
 6. Analiza i wyszukiwanie danych w MS Excel:
  1. sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
  2. wielopoziomowe sortowanie danych,
  3. narzędzie Autofiltr,
  4. filtr niestandardowy,
  5. filtrowanie z użyciem znaku * lub ?.
  6. polecenie Znajdź/Zamień.
 7. Dodatek Solver. Narzędzie Szukaj wyniku.
 8. Metody importu danych do MS Excel:
  1. import plików tekstowych, bazodanowych i ze stron www,
  2. import i analiza danych z plików tekstowych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi związanych z przetwarzaniem danych tekstowych.
 9. Wykresy – wizualizacja danych:
  1. przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości,
  2. zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,
  3. tworzenie wykresów złożonych, zmiana zakresów danych,
  4. zmiana kolorów, układu i skali,
  5. szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,
  6. wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
  7. wykres z dwiema osiami, linia trendu.
 10. Tabele przestawne:
  1. tworzenie tabeli przestawnej, odświeżanie danych,
  2. zmiana funkcji obliczeniowych, grupowanie danych,
  3. filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,
  4. pola i elementy obliczeniowe,
  5. tabela przestawna z danych zewnętrznych.
 11. Makropolecenia:
  1. nagrywanie i uruchamianie, bezpieczeństwo.
 12. Ustawienia drukowania.

 

Obszary Tematyczne

 1. Analiza Finansowa w Excelu:
  1. najważniejsze Funkcje finansowe (PV, FV, IRR, XIRR, NPV, RATE …),
  2. analiza spłaty kredytu lub obligacji,
  3. planowanie budżetu z wykorzystaniem scenariuszy,
  4. oceny projektów inwestycyjnych – analiza DCF,
  5. wizualizacja danych – (wykres Gantta, wykres wodospadowy …).
 2. Analiza Statystyczna w Excelu:
  1. zasady zaokrąglania liczb przy dodawaniu i mnożeniu,
  2. miary położenia (średnia, modalna, mediana),
  3. miary rozproszenia (odchylenie standardowe, wariancja, rozstęp),
  4. analiza współzależności – regresja i korelacja,
  5. wykorzystanie funkcji statystycznych w Excelu.

 

Prowadzący

Łukasz Micał  Z zawodu Analityk Danych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka
i Ekonometria. Praktyk i pasjonat w zakresie MS Excel, związany z programem od 2011 r. Szkolenia z zakresu MS Excel prowadzi począwszy od 2019 r. na różnych poziomach zaawansowania. W swoich szkoleniach kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie narzędzi w codziennej pracy oraz automatyzację pracy za pomocą tych narzędzi. Dobry kontakt, cierpliwość, komunikacja i przyjazna atmosfera.

Prześlij (lub zadzwoń) zapytanie o szkolenie z uwzględnieniem informacji o:

 • potrzebach szkoleniowych oraz oczekiwaniach względem szkolenia,

 • poziomie zaawansowania (podstawowy, średni, zaawansowany),

 • preferowanym terminie oraz miejscu szkolenia.

Nie znalazłeś interesującego Cię tematu z obszaru MS Excel? Daj nam znać, a dołożymy wszelkich starań by skomponować indywidualne szkolenie pod Twoje potrzeby.

Wspólnie ustalmy konspekt i zakres omawianego na szkoleniu materiału.

Zrealizuj swoje szkolenie.

Ciesz się z nowych kompetencji.