Home » Szkolenie » Nowość! E-394 Wdrożenia i stosowania metody oznaczania BZTn w wodzie i ściekach – norma PN-EN 5815-1:2019-12

szkolenia

Nowość! E-394 Wdrożenia i stosowania metody oznaczania BZTn w wodzie i ściekach – norma PN-EN 5815-1:2019-12

W trakcie szkolenia zostaną omówione:

Elementy niezbędne w weryfikacji  metody badawczej;
-Zapewnienia spójności pomiarowej w pomiarach BZTn – omówienie wyposażenia do realizacji badań BZT;
-Wpływ etapu pobierania i przechowywania próbek na wyniki oznaczenia BZTn; szczególnie z uwzględnieniem automatycznego pobierania próbek średnich dobowych;
-Wskazówki do prawidłowego wykonywania badań – metoda z czujnikiem tlenowym;
-Karty kontrolne i potwierdzenie ważności wyników w badaniach BZT;
-Wyrażanie wyników/rezultatów z badań w raportach (sprawozdaniach).

Harmonogram: 16 maja 2024, godz. 11:00 – 14:20

Przewidzieliśmy dla Państwa po głównej części spotkania, 20 min na dyskusje i zadawanie pytań – za pomocą czatu lub mikrofonu.

Prowadząca: Małgorzata Kurantowicz -25 lat pracy w laboratorium badawczym wody i ścieków, w tym 20 lat w laboratorium akredytowanym. 15 lat jako kierownik techniczny w systemie zarządzania laboratorium według ISO 17025.
18 lat jako auditor wewnętrzny tego systemu zarządzania oraz ISO 9001, 14001. Ukończone szkolenie na auditora w PCA.  Od 2004 do 2020 roku szkolenia w ramach współpracy z firmą POL-EKO Aparatura Sp.j..
Aktulanie pracuje w laboratorium analiz ścieków.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)