Home » Szkolenie » E-36 Nowoczesne metody sterowania napowietrzaniem (stężeniem tlenu i instalacją napowietrzającą) w oczyszczalni ścieków.

szkolenia

E-36 Nowoczesne metody sterowania napowietrzaniem (stężeniem tlenu i instalacją napowietrzającą) w oczyszczalni ścieków.

Uwaga!  Zniżka dla uczestników z województwa pomorskiego w ramach dotacji do projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”  WFOŚ/D/355/10/2017

Bez względu na rodzaj oczyszczalni (przepływowa, sekwencyjna), warunkiem koniecznym zachodzenia większości procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków jest dostarczenie bakteriom oczyszczającym ścieki, odpowiedniej ilości tlenu. Jest to najczęściej realizowane za pomocą instalacji napowietrzającej (układ dmuchaw, rurociągów, przepustnic i dyfuzorów). Rozważane jest drobnopęcherzykowe napowietrzanie sprężonym powietrzem, jako sposób bardzo efektywny i najczęściej wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków. Zbyt małe ilości tlenu zaburzają prawidłowy przebieg procesów biologicznych. Jednocześnie za wysokie stężenie tlenu nie wpływa na wzrost efektywności zachodzenia procesów biologicznych, a tylko niepotrzebnie zwiększa koszty pompowania powietrza. Stanowią one główny składnik kosztów operacyjnych pracy oczyszczalni ścieków, wynoszący ponad 60% całkowitych kosztów operacyjnych. W zakresie sterowania, w praktyce eksploatacyjnej większości oczyszczalni ścieków stosuje się w dalszym ciągu proste algorytmy sterowania stężeniem tlenu oparte na regułach lub regulatorach typu PI ze stałymi wartościami nastaw. Ze względu na złożoność problemu sterowania i różne punkty pracy są one niewystarczające. Wynika to z faktu, iż zapotrzebowanie na tlen, a tym samym na ilość powietrza dostarczanego przez instalację napowietrzającą, jest zmienne w czasie. Zmiany te zależą od różnego stopnia zanieczyszczenia ścieków w ciągu doby, dla których należy określić pożądane wartości stężenia tlenu. Ponadto niedokładne sterowanie stężeniem tlenu, niepotrzebnie zwiększa koszty operacyjne pracy oczyszczalni ścieków.
W prezentacji przedstawione zostaną nowoczesne, zaawansowane, efektywne algorytmy sterowania napowietrzaniem, uwzględniające wyznaczanie zadanej trajektorii stężenia tlenu oraz sterowanie instalacją napowietrzającą. Pokazane zostaną wyniki symulacyjne sterowania przygotowane w oparciu o modele i dane z biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR (ang. Sequencing Batch Reactor), pracującej w województwie pomorskim.


Prowadzący:
ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie automatyki oczyszczalni ścieków


Harmonogram:
 25.11.2020,  godzina 10:00 – 11:30


Cena:
150 zł netto dla uczestników z woj. pomorskiego, dla pozostałych uczestników 180 zł netto.


ZAPRASZAMY!