Home » Szkolenie » Najważniejsze obszary eksploatacji i funkcjonowania systemów wodno-ściekowych. Warsztaty dla małych aglomeracji, do 15 tys. RLM. Spotkanie dla specjalistów z woj. pomorskiego.

szkolenia

Najważniejsze obszary eksploatacji i funkcjonowania systemów wodno-ściekowych. Warsztaty dla małych aglomeracji, do 15 tys. RLM. Spotkanie dla specjalistów z woj. pomorskiego.

 

          

 

 

 

 

W ramach dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku (WFOŚ/D/355/10/2017)
GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”
Gdańska Fundacja Wody realizuje szkolenia dla kadr wod-kan z województwa pomorskiego.

Zapraszamy do udziału w warsztacie w formie „okrągłego stołu” rozpoczynającego cykl spotkań skierowanych do małych (do 15 000 RLM) oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego.

Celem pierwszego warsztatu jest omówienie bieżących potrzeb i stworzenie kalendarza spotkań  w poszczególnych obszarach tematycznych, które zostaną zrealizowane do końca 2019 roku
i kontynuowane w 2020r.

– Jak zorganizowana jest gospodarka wodno-ściekowa w mojej gminie.
– Jak prowadzimy procesy inwestycyjne w branży wod-kan
– Jak utrzymać wymagane parametry wody w małym wodociągu (mikrobiologia)
– Z jakimi ściekami mamy najwięcej problemów (sezonowe, przemysłowe, dowożone,..)
– Co działa u mnie dobrze, a z czym mam problemy.

Spotkania będą realizowane na terenie woj. pomorskiego dla specjalistów z woj. pomorskiego.Program i Miejsce realizacji

Pierwsze spotkanie rozpoczynające, odbędzie się w Gniewinie, dzięki gościnności Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. .(GPK, Kostkowo, ul. Wejherowska 24, 84-250 Gniewino)

Warsztaty składać się będą z dwóch części: wizyty studyjnej w GPK oraz dyskusji.

Moderator spotkania – Dariusz Rohde, Główny Technolog GPK

     –  Rozpoczęcie 10:30 (zbiórka pod Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie, Sportowa , 84-250 Gniewino)
Wizyta Studyjna na GPK Kostkowo :
Przejazd (transport zapewniamy) i zwiedzanie : Stacja Uzdatniania Wody, Przepompownia (Tłocznia) Ścieków, Oczyszczalnia ścieków

–  Spotkanie, dyskusja warsztatowa do godz. ok. 14:00 (Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie, Sportowa , 84-250 Gniewino)


Ilość miejsc ograniczona.
nadsyłanie zgłoszeń do dnia 21.10.2019 r

Zgłoszenia prosimy przesyłać na Karcie zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@gfw.pl


Zapraszamy !