Home » Szkolenie » GL-34/1 Nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym niewymagającym wzorcowania zewnętrznego w odniesieniu do projektu załącznika nr 1 do DA-06

szkolenia

GL-34/1 Nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym niewymagającym wzorcowania zewnętrznego w odniesieniu do projektu załącznika nr 1 do DA-06

NOWY TERMIN!!!

 

Szkolenie skierowane do pracowników laboratoriów badawczych


 

 

  1. Celem szkolenia jest prawidłowe wykonywanie badań za pomocą przyrządów pomiarowych: pehametrów, oraz konduktometrów.

  2. Wykonywanie badań pH zgodnie z normą PN-EN ISO 10523:2012, oraz przewodności elektrycznej właściwej zgodnie z norma PN-EN 27888:1999.

  3. Wzorcowanie, kalibracja wewnętrzna, oraz sprawdzenie.

  4. Zachowanie spójności pomiarowej zgodnie z zapisami w dokumencie Polskiego Centrum Akredytacji DA-06.

  5. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.

  6. Udokumentowanie wszystkich istotnych procesów związanych z wykonywaniem badań pH i przewodności elektrycznej właściwej.

 

  • Ramy czasowe: 9:30-15:00

Wykładowcy – specjaliści praktycy z akredytowanego laboratorium