Home » Szkolenie » LE28 – Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – aktualny stan prawny

szkolenia

LE28 – Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – aktualny stan prawny

 

Wykładowca: Piotr Tchórzewski 

Specjalista ds. ochrony środowiska i ocen oddziaływania na środowisko

 

Ramy godzinowe:

I dzień: 9:30 – 16:00   (obiad: 13:00)

II dzień: 8:30 – 14:00   (obiad: 14:00)

 

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę z zakresu oceny oddziaływania na środowisko w świetle obecnych uwarunkowań prawnych, w umiejętność oceny czy dane przedsięwzięcie zostało zaplanowane w sposób uwzględniający potencjalne zagrożenia wynikające z realizacji inwestycji i z uwzględnieniem środków minimalizujących oraz kompensujących negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zakres programowy:

1. Podstawy systemu OOŚ w Polsce: geneza powstania, oparcie w przepisach krajowych i wspólnotowych, podstawowe pojęcia i zagadnienia.

2. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (OOŚ)

3. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa)

4. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa)

5. Postanowienie screeningowe oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a wniosek o decyzję następczą na przykładzie pozwoleń na budowę – zagadnienia problemowe

7. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

8. Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000:

9. Zmian w procedurach OOŚ na przestrzeni ostatnich lat (łącznie z ostatnimi zmianami ustawy OOŚ obowiązujące od 01.01.2017r. oraz od 01.01.2018r)

10. Jak należy koordynować pracę wykonawców dokumentacji „środowiskowej”

11. Warsztaty w zakresie wypełniania wniosków o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, z zarysem sposobu wypełniania KIP