Home » Szkolenie » LE-95/1 BDO – Podstawy prawne, wymogi, elektroniczna ewidencja odpadów – szkolenie z warsztatami

szkolenia

LE-95/1 BDO – Podstawy prawne, wymogi, elektroniczna ewidencja odpadów – szkolenie z warsztatami

Z dniem 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony moduł ewidencyjny BDO poprzez który posiadacze odpadów będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów.

Rejestr ten został rozbudowany o moduły które umożliwią prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania kogo dotyczy obowiązek rejestracji zgodnie z nowymi przepisami
a także jak należy to zrobić.


Szkolenie kierujemy 
do  przedsiębiorców zobowiązanych  do prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Prowadzący:  specjalista, aktualnie pracujący w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, Referat Polityki Ekologicznej, członek  Zespołu ds. Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach.


Ramy godzinowe szkolenia:
9:00- 13.30

Szkolenie będzie się składać z 3 części: 

W pierwszej części przedstawiony zostanie aktualny stan prawny, interpretacje, objaśnienia.

W drugiej części w zaprezentujemy jak poprawnie należy wypełnić dokumenty i co jest potrzebne aby się zarejestrować w BDO (w tym karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, itd.)

W trzeciej części – warsztatowej przedstawimy przykłady, ta cześć jest także przewidziana na Państwa pytania
i dyskusję.

Szczegółowy Program:

1. Przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce.
2. Klasyfikacja odpadów – katalog odpadów, obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji.
3. Informacje o bazie danych o odpadach BDO.
4. Czy ja muszę się rejestrować w BDO? – omówienie formularza rejestrowego.
5. Elektroniczny wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO.
6. Numer rejestrowy BDO – uprawnienia, konsekwencje, obowiązek umieszczania na dokumentach.
7. Logowanie do konta w BDO, konto użytkownika głównego i podrzędnego.
8. Wypełnianie elektronicznej karty przekazania odpadu i karty ewidencji .
9. Zbiorcze zestawienie danych o wytworzonych odpadach za 2019 rok.
 10. Zmiany z nowelizacją ustawy o odpadachustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

11. Kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów.
12. BDO w praktyce – pytania i odpowiedzi. Otwarta dyskusja i rozwiązywanie problemów.
13.Opłata recyklingowa – wysokość opłaty, terminy, sprawozdawczość

Warsztaty z elektronicznej ewidencji odpadów:

– Karta Ewidencji Odpadów
– Karta Ewidencji Komunalnych Osadów Ściekowych
– Karta Ewidencji Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
– Karta Ewidencji Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji
– Karta Ewidencji Odpadów Niebezpiecznych


 

Zapraszamy