Home » Szkolenie » LE- 93 Prowadzenie inwestycji liniowych

szkolenia

LE- 93 Prowadzenie inwestycji liniowych

 


Wykładowca:  Radca prawny Andrzej Stankiewicz – doświadczenie w obsłudze podmiotów w sektorze energii oraz świadczących usługi wykonawcze dla energetyki,  udział w procesach łączenia spółek z branży energetycznej,   doświadczenie w procesach związanych z podziałem spółek realizowanych w ramach obowiązku prawnego wydzielenia operatorów systemu dystrybucyjnego,  doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu: prawa energetycznego, postępowania administracyjnego, windykacji należności,prowadzenia procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych i pomocy publicznej,przygotowywał dokumenty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw energetycznych, w tym programy zgodności oraz IRiESD,  wchodził w skład Zespołu ds. opiniowania aktów prawnych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu.


Ramy godzinowe: Szkolenie jednodniowe
9.00-16.00


Treść szkolenia: 

1. Podstawowe zasady planowania inwestycji liniowych
2. Inwestycje liniowe w świetle prawa budowlanego.
3. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, w tym:
– podstawy dla złożenia oświadczenia o dysponowaniu;
– rodzaje tytułów prawnych do nieruchomości;
– problemy praktyczne dotyczące poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości,
– sytuacje szczególne: wielość właścicieli nieruchomości, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym etc.
4. Kodeks postępowania administracyjnego – zakres regulacji w procedowaniu inwestycji liniowych.
5. Przepisy szczególne dotyczące inwestycji liniowych w drogach publicznych oraz na podstawie innych „specustaw”.
6. Najważniejsze wymagania prawne związane w wycinką drzew w aspekcie inwestycji liniowych.

 

Karta zgłoszenia wkrótce!

Zapraszam do rezerwacji!