JAK OGRANICZYĆ KOSZTY EKSPLOATACJI I WYDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ STUDNI ? – RENOWACJE

Opiekun

Magdalena Westerska-Kłos
magda.w@gfw.pl
tel. 605 157 187

Martyna Dziubich –  zgłoszenia uczestników, faktury
sekretariat@gfw.pl
tel. 605 207 187„Starzenie się” studni
– co ma na to wpływ, jakie procesy i od czego on zależy ?
Jak wydłużyć żywotność urządzeń? Jakie są wytyczne dotyczące projektowania i eksploatacji studni

NOWY  TERMIN KONFERENCJI!
JESIEŃ  2024

 


 

I dzień

28 września 2023

10:00-10:30

Powitanie

10:30-11:00

Aspekty prawne
dr Sergiusz Urban, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k

11:00-11:20

Statystyka efektów 400 renowacji prowadzonych aktualnie w Polsce, przyczyny nieudanych renowacji z przeszłości.
Marzena Boroń, ekspert 

11:20-11:40

Procesy kolmatacji studni wierconych w świetle kompleksowych badań na ujęciu Mosina-Krajkowo.
prof. dr hab. Józef Górski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11:40-12:00

Przerwa kawowa

12:00- 12:40

Wpływ techniki i technologii wiercenia na żywotność studni.
Procesy kolmatacji w studniach wierconych
prof. dr hab. inż. Jan Macuda, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

12:40-13:10

Kolmatacja – jej rodzaje i przyczyny.
Marzena Boroń, ekspert

 

13:10-13:40

Nowoczesne techniki oceny stanu technicznego oraz kontroli efektywności renowacji studni wierconych.
Wytyczne do eksploatacji długowiecznych studni
dr Tomasz Górka, BLWM Sp. z o.o.

Dyskusja

14:00-15:00

Przerwa obiadowa

15:00- 15:40

Dekolmatacja – proste metody mechaniczne.
Metody impulsowe – pneumoimpulsy.
Piotr Brakowiecki,Radical

15:40-16:15

Ekonomiczna ocena efektywności renowacji studni wierconych
dr inż.Henryk Bylka, dr inż. Jędrzej Bylka, Politechnika Poznańska

16:15- 16:30

Przerwa kawowa

16:30-16:50

Bilans mocy w układzie pomopowym studni ujęciowej – jako kontrola kolmatacji.
dr inż. Marian Strączyński

16:50-17:15

Regeneracja studni metodą ultradźwiękową oraz impulsową.
GWE POL-BUD Sp. z o.o.

17:15-17:45

w trakcie ustalania 

18:00

Zakończenie

II dzień

29 września 2023

10:00-10:30

Metody chemiczne aspekty praktyczne.
w trakcie ustalania 

10:30-11:15

Metody chemiczne testy podatności kolmatanta na rozpuszczani.
Ciekły CO2 i inne środki do renowacji studni.
Marzena Boroń, ekspert 

11:00-11:30

Temat w trakcie potwierdzania
Terlan Spółka z o.o.

11:30-12:00

Strefy ochronne studni jako zabezpieczanie przed kolmatacją.
w trakcie potwierdzania

12:00 – 12:30

w trakcie potwierdzania

13:00

Zakończenie konferencji

Obiad

PATRON
PARTNERZY