Home » Szkolenie » GZ -9 Nowe wymagania normalizacyjne w zakresie walidacji metod mikrobiologicznych łańcucha żywnościowego – nowe wydania PN-EN ISO 16140.

szkolenia

GZ -9 Nowe wymagania normalizacyjne w zakresie walidacji metod mikrobiologicznych łańcucha żywnościowego – nowe wydania PN-EN ISO 16140.

Zapraszamy na szkolenie związane z wydaniem normy PN-EN ISO 16140 i  nowymi wymaganiami normalizacyjnymi w zakresie walidacji metod mikrobiologicznych łańcucha żywieniowego.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady procesu walidacyjnego meto mikrobiologicznych, zwłaszcza metod alternatywnych , w tym opracowywanych we własnym zakresie. Zostaną przedstawione najnowsze wymagania normalizacyjne w tym zakresie, niezbędne parametry walidacyjne metod oraz sposoby interpretacji wyników z walidacji metod.

Szkolenie kierowane jest do kierowników i pracowników laboratoriów mikrobiologicznych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Wykładowca – mikrobiolog praktyk, ekspert w obszarze diagnostyki mikrobiologicznej żywności, ekspert techniczny i audytor wiodący systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, wieloletni trener szkoleń w obszarze mikrobiologii żywności, diagnostyki mikrobiologicznej żywności, prawa żywnościowego, systemu zarządzania w laboratorium mikrobiologicznym, zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji, dystrybucji i przetwórstwie żywności.