Home » Szkolenie » GZ-11 Rola i zadania kierownika ds. jakości i kierownika technicznego w laboratorium.

szkolenia

GZ-11 Rola i zadania kierownika ds. jakości i kierownika technicznego w laboratorium.

Szkolenie kierujemy do kierowników ds. jakości i kierownika technicznego laboratorium oraz do osób chcących w przyszłości objąć takie stanowisko.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rolą i zadaniami kierownika ds. jakości oraz kierownika technicznego laboratorium działającego w systemie zarządzania zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Wykładowca – mikrobiolog praktyk, ekspert w obszarze diagnostyki mikrobiologicznej żywności, ekspert techniczny i audytor wiodący systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, wieloletni trener szkoleń w obszarze mikrobiologii żywności, diagnostyki mikrobiologicznej żywności, prawa żywnościowego, systemu zarządzania w laboratorium mikrobiologicznym, zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji, dystrybucji i przetwórstwie żywności.