Home » Szkolenie » GZ-1 Badania biegłości jako narzędzie sterowania jakością badań w laboratorium – podstawy organizacji, zasady uczestnictwa, analiza i wykorzystanie wyników w doskonaleniu kompetencji laboratorium

szkolenia

GZ-1 Badania biegłości jako narzędzie sterowania jakością badań w laboratorium – podstawy organizacji, zasady uczestnictwa, analiza i wykorzystanie wyników w doskonaleniu kompetencji laboratorium

Szanowni Państwo,

Akredytowane laboratorium powinno posiadać wdrożone procedury sterowania, jakością badań, określające zakres działań podejmowanych w celu monitorowania miarodajności uzyskanych wyników. Jednym takich z działań służących do oceny zdolności kompetentnego wykonywania badań jest udział w badaniach biegłości. Zapoznamy Państwa z podstawami organizacji badań biegłości, wskażemy jak poprawnie wybierać organizatorów oraz programy badań biegłości, omówimy sposoby wykorzystania wyników badań biegłości w sterowaniu, jakością badań w laboratorium. Przedstawimy wymagania jednostek udzielających uznania w zakresie uczestnictwa w badaniach biegłości i doradzimy jak poprawnie je interpretować.

 

Zapraszamy pracowników laboratoriów na szkolenie, podczas którego zostaną omówione podstawy organizacji, zasady uczestnictwa oraz analiza i wykorzystywanie wyników w doskonaleniu kompetencji laboratorium.

 

Wykładowca – mikrobiolog praktyk, ekspert w obszarze diagnostyki mikrobiologicznej żywności, ekspert techniczny i audytor wiodący systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, wieloletni trener szkoleń w obszarze mikrobiologii żywności, diagnostyki mikrobiologicznej żywności, prawa żywnościowego, systemu zarządzania w laboratorium mikrobiologicznym, zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji, dystrybucji i przetwórstwie żywności.