Home » Szkolenie » GW 52 : PN-ISO 5667-5:2017-10 „Wytyczne dotyczące technik pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” Szkolenie wstępne do badań biegłości TAPLING 2018

szkolenia

GW 52 : PN-ISO 5667-5:2017-10 „Wytyczne dotyczące technik pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” Szkolenie wstępne do badań biegłości TAPLING 2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu , które dedykowane jest technikom pobierania wody do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody oraz nowej normie PN-ISO 5667-5:2017-10 „Wytyczne dotyczące technik pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

Szkolenie odbędzie się 28 maja 2018 w godzinach 9:00-18:00 tj. w przeddzień badań biegłości TAPLING 2018” w sali konferencyjnej MWiO Spółka z o.o., ul. Curie – Skłodowskiej 10,  86-300 Grudziądz.

Cena szkolenia to 550 zł+VAT/osobę. Uczestnikom badań biegłości przysługuje rabat w wysokości 30% od tej kwoty

 

Zakres szkolenia:

  • Ogólne wymagania dotyczące pobierania próbek w tym m.in. źródła błędów oraz sposoby kontroli jakości procesu pobierania próbek
  • Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami wody (przygotowanie i oznakowanie pojemników, napełnianie, dodawanie środków utrwalających, schładzanie i transport)
  • Zasady właściwego pobierania próbek (z warstwy wodonośnej, ze stacji uzdatniania wody, pompowanej do sieci wodociągowej, ze zbiorników eksploatacyjnych, zbiorników lub pojemników w pociągach, samolotach i na statkach, z sieci wodociągowej, z kurków użytkowników wody, używanej do produkcji żywności i napojów, butelkowanej do picia oraz z kąpielisk i basenów)
  • Omówienie zapisów przykładowej instrukcji pobierania próbek wody do spożycia, wód ujęć powierzchniowych, kąpielisk i basenów

Zajęcia poprowadzą Pani Joanna Olejnik oraz Pani Katarzyna Ulas.

(Karta Zgłoszenia do badań biegłości TAPLING 2018 uwzględnia również możliwość zgłoszenia się na szkolenie w obniżonej   o 30% kwocie.)

Zapraszamy do rezerwacji miejsc. Karta zgłoszenia w załączniku.