Home » Szkolenie » GW-55 Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę-analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw

szkolenia

GW-55 Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę-analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw

Gdańska Fundacja Wody ma przyjemność zaprosić Państwa na jednodniowe szkolenie pt.
„Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę – analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw”Prowadzący
:
Wieloletni ekspert GFW,  doradca ds bezpieczeństwa i jakości wodySzkolenie kierujemy do:

Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji,   gmin , wojewody, szpitali ( posiadających własne ujęcia), ośrodków SPA, hotelowych,wypoczynkowych ( zwłaszcza tych poza miastami posiadających własne ujęcia),  Temat może też zainteresować hydrogeologów oraz firm i osób piszących pozwolenia wodnoprawneRamy godzinowe szkolenia:

10.00- 15.00


Program szkolenia:

1) Analiza ryzyka na potrzeby wyznaczenia terenu ochrony pośredniej
(Prawo wodne art. 133 – co powinna zawierać analiza, na jakich dokumentach ma się opierać, kto może/powinien ją zrobić),

2/ Ocena ryzyka dostaw wody jako podstawa doboru monitoringu jakości wody
(aktualny stan prawny – Rozp. MZ z 2017r. – jak dostosować zakres i częstotliwość poboru prób wody do rzeczywistych potrzeb aby zoptymalizować koszty prowadzenia monitoringu; monitoring zgodności i  monitoring operacyjny)

3/ Obowiązkowa ocena ryzyka i zarządzanie nim
(obowiązkowe Plany Bezpieczeństwa Wody w nowej dyrektywie w sprawie jakości wody do spożycia, także indywidualnych ujęć i dla instalacji wewnętrznych w obiektach priorytetowych – szpitale, placówki oświatowe, noclegowe, hotele, ośrodki wypoczynkowe)

4/ Studia przypadków – przykłady i problemy (przykłady jak tworzyć PBW i najczęściej spotykane problemy) Zapraszamy !