Home » Szkolenie » GW-45 Warsztaty doskonalące w pobieraniu próbek wody z kurków czerpalnych

szkolenia

GW-45 Warsztaty doskonalące w pobieraniu próbek wody z kurków czerpalnych

Gdańska Fundacja Wody ma przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty doszkalające dla próbkobiorców!

SUW CEDRON


Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy w postaci teorii, a następnie w praktyce. Każdy z uczestników będzie mógł utrwalić przebieg poboru próbki z kurka czerpalnego, a nasza Pani ekspert wskaże najczęstsze błędy i posłuży praktycznymi poradami.


Program szkolenia obejmuje:

  • Techniczne aspekty pobierania próbek wody do badań fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych.
  • Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych i powierzchniowych w ujęciach wody do spożycia, wody używanej do produkcji żywności i napojów.
  • Pobieranie próbek wody do analiz mikrobiologicznych.
  • Warsztaty doskonalące na których przekazaną wiedzę teoretyczną usystematyzują Państwo w praktyce.

Warsztaty poprowadzi Pani Małgorzata Prędota.