Home » Szkolenie » GW-20 Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru

szkolenia

GW-20 Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru

Szkolenie jest adresowane do pracowników laboratoriów zajmujących się sterowaniem jakością badań, walidacją metod badawczych oraz szacowaniem niepewności pomiarów. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej podstawowych i/lub zaawansowanych zagadnień z zakresu sterowania jakością badań, to jest walidacji metod badawczych, szacowania niepewności pomiarów, wykorzystania informacji zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego oraz certyfikatach materiałów odniesienia, i in. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów z dużym naciskiem na rozwiązywanie przykładów z praktyki laboratoryjnej na komputerach z wykorzystaniem pakietu e-stat (opcjonalnie). Uzupełnieniem treści przekazanych na szkoleniu jest podręcznik „Analiza statystyczna w laboratorium” (PWN, Warszawa 2016 r.), który uczestnicy otrzymają razem z materiałami.

Prowadzący: doświadczony wykładowca Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Forma szkolenia – 50% wykłady i 50% warsztaty

Harmonogram zajęć: rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00, zakończenie drugiego dnia o godz. 13:00.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 23 listopada.