Home » Szkolenie » GŚ3 – Optymalizacja pracy komunalnych oczyszczalni ścieków

szkolenia

GŚ3 – Optymalizacja pracy komunalnych oczyszczalni ścieków

Ramy czasowe: 

  • I dzień: 9:00 – 16:00
  • II dzień: 9:00 – 13:00

Symulacja komputerowa jest zaawansowaną metodą optymalizacji, szeroko stosowaną na świecie w oczyszczalniach ścieków, szczególnie w odniesieniu do procesu osadu czynnego i wysokoefektywnego usuwania zawiązków biogennych. W ostatnich latach szczególny nacisk położony jest na powiązanie efektywności technologicznej z minimalizacją zużycia energii.

Celem 2-dniowego szkolenia jest przybliżenie możliwości symulacji komputerowej i zasad prowadzenia badań symulacyjnych w oczyszczalniach ścieków.

W drugim dniu szkolenia przewidziane są zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem programu symulacyjnego GPS-X.

  1. 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu symulacji komputerowej
  2. 2. Gromadzenie danych do symulacji komputerowej
  3. 3. Metodyka prowadzenia badań symulacyjnych w oczyszczalniach ścieków
  4. 4. Aspekty energetyczne w programach symulacyjnych
  5. 5. Wprowadzenie do programu symulacyjnego GPS-X (Hydromantis, Kanada)
  6. 6. Ćwiczenie praktyczne na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków (budowa modelu oczyszczalni ścieków, wprowadzanie danych wejściowych, kalibracja i walidacja modelu, analiza wariantowa pod kątem optymalizacji efektywności usuwania azotu i zużycia energii)

 

Szkolenie odbędzie się w sali komputerowej  Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (ul. Gabriela Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk).

 

Nocleg we własnym zakresie!