Home » Szkolenie » GŚ-PUC Gospodarka osadami ściekowymi w powiecie puckim – analiza i proponowane kierunki rozwoju.

szkolenia

GŚ-PUC Gospodarka osadami ściekowymi w powiecie puckim – analiza i proponowane kierunki rozwoju.

WFOSiGW wersja kolor

Dnia 21 listopada 2017 roku w Sali konferencyjnej na terenie Oczyszczalni „Swarzewo” , odbędzie się kolejne spotkanie, w ramach projektu dotowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku pt.: „Cykl spotkań w powiatach jako kontynuacja działań wynikających z Koncepcji planu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi dla województwa pomorskiego”.

Podczas spotkania zostanie szczegółowo zaprezentowany Raport powiatowy z 2015 roku wraz z sugerowanymi w nim rozwiązaniami docelowymi dla POWIATU PUCKIEGO.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, operatorów poszczególnych oczyszczalni oraz przedsiębiorstw związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną z terenu powiatu puckiego.

Spotkanie ma w założeniach merytoryczną dyskusję umożliwiającą wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy operatorami oczyszczalni a osobami odpowiedzialnymi za decyzje finansowe i organizacyjne.

Ramy czasowe: 10.00-15.00

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem spotkania p. Iwoną Skałecką tel. kom. 605 157 187.