Home » Szkolenie » Gś-59 Gospodarka ściekami przemysłowymi- kontrola zrzutu. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego. ZMIANA TERMINU!

szkolenia

Gś-59 Gospodarka ściekami przemysłowymi- kontrola zrzutu. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego. ZMIANA TERMINU!

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA !
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WKRÓTCE!

Uwaga!  Zniżka dla uczestników z województwa pomorskiego w ramach dotacji do projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”  WFOŚ/D/355/10/2017

Opis i cel szkolenia

Problem zrzutu ścieków przemysłowych do kanalizacji nastręcza wiele problemów praktycznych w relacjach między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a dostawcą ścieków przemysłowych. Wydarzenie obejmować będzie tematykę przepisów prawnych dla zrzutu ścieków, problemów i rozwiązań dla wodociągów przy odbiorze ścieków przemysłowych, analizę relacji przemysł-wodociągi, dobre przykłady praktyk i współpracy, rozwiązania technologiczne dla kontroli zrzutów ścieków do kanalizacji, rozwiązania technologiczne dla przemysłu i wodociągów.

Jako przykład dobrych praktyk i udanej współpracy miedzy wodociągami, a przemysłem uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzania podczyszczalni na terenie Goodvalley (wcześniejsza nazwa Prime Food) oraz oczyszczalni na terenie Wodociągów w Przechlewie.

Ponadto zaprezentowane zostaną tematy i narzędzia wypracowane w ramach projektu BEST (przykłady synergii przemysł-wodociągi, narzędzia poprawiające współpracę na linii przemysł-wodociągi-administracja, narzędzia poprawiające monitoring, kontrolę zrzutów, komunikację nt. zrzutów miedzy przemysłem a wodociągami). Uczestnicy będę brali udział w czynnej dyskusji i sami będą kształtować jedno z narzędzi.

 Uczestników spotkania przywita
Wójt Gminy Przechlewo
Pan KRZYSZTOF HENRYK MICHAŁOWSKI


Program szkolenia dzień 1:

  • aktualne przepisy prawne a kontrola zrzutu ścieków
  • kontrola pozwoleń wodno-prawnych w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji przez przemysł
  • umowy miedzy przedsiębiorstwami wod-kan a zakładami przemysłowymi, które zrzucają ścieki, kontrola i sankcje.
  • spójność pozwolenia wodnoprawnego z umową zawartą z przedsiębiorstwem wod-kan; opiniowanie pozwoleń wodnoprawnych przez przedsiębiorstwo wod-kan
  • kontrola ścieków przemysłowych z hoteli, orzeczenia prawne, definicje i wytyczne z aktów prawnych,
  • opiniowanie pozwoleń wodnoprawnych przez przedsiębiorstwo wod-kan
  • kontrola WIOŚ pozwoleń wodnoprawnych
  • pobór prób dla kontroli zrzutu ścieków
  • ścieki przemysłowe dostarczane przez pojazdy asenizacyjne – sposoby kontroli.
  • współpraca godna naśladowania na przykładzie Wodociągów w Przechlewie i GoodValley
  • dobre praktyki i korzyści współpracy z przemysłem na przykładzie wodociągów w Kostkowie
  • doświadczenia z terenu na przykładzie MPWIK Kraków
  • system odzysku wody ze ścieków przemysłowych przemysłowych

Wizyta studyjna:

Zwiedzanie podczyszczalni na terenie Goodvalley (wcześniejsza nazwa Prime Food) oraz oczyszczalni na terenie Wodociągów w Przechlewie.

Ramy czasowe:  9.30- 17.00  (13.00-15.00 wizyta studyjna), 19.00 kolacja. 

Organizator zapewnia poczęstunek podczas przerw kawowych oraz lunch.

 

Program szkolenia Dzień 2projekt BEST – efektywne oczyszczanie ścieków przemysłowych 

                     

 

 

9:20 Nordic Walking pod okiem trenera

10:00 Prezentacja Projektu BEST, GFW

10.20 Wpływ ścieków przemysłowych i kofermentatów na prowadzenie procesu fermentacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Henrykowie”, Ekocentrum, MPWiK Leszno

10:40 Doświadczenie z realizacji pilotażowej technologii oczyszczalni ścieków przemysłowych w Doruchowie, gm. Doruchów

11:00 Opracowanie lokalnych modeli zarządzania dla lepszego oczyszczania ścieków przemysłowych, John Nurminen Foundation

11:20 przerwa na kawę

11:35 Charakterystyka systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków przemysłowych  na obszarze objętym działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A., Urząd M.ST. Warszawy, Biuro Infrastruktury

12:00 Wytyczne dla zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych w regionie Morza Bałtyckiego, REC Polska

12:20  Omówienie narzędzi i dobrych praktyk poprawiających gospodarkę ściekami przemysłowymi, oraz

Warsztaty – Jak zachęcić zakłady przemysłowe do współpracy, GFW

13:00 lunch

Organizator zapewnia poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz lunch.

Zapraszamy do zapoznania się z filmikiem promującym działania projektu https://www.youtube.com/watch?v=_1gsjPzeBxA


Prowadzący: eksperci z branży wod-kan, prawnicy


Hotel Aubrecht – Niższa cena pokoi hotelowych na hasło Gdańska Fundacja Wody

 

Zapraszamy !